Privacy Statement

Wat is een Privacy Statement?

Ingevolge de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) informeren wij jou graag hoe wij omgaan met de persoonsgegevens, die je aan ons verstrekt. Bij inschrijving voor lessen van NLmoves geef je toestemming dat wij jouw gegevens of die van jouw kind mogen verwerken in onze klantadministratie. Wij gaan zorgvuldig met deze gegevens om. In onderstaand Privacy Statement leggen wij graag aan jou uit wat wij precies met deze gegevens doen.

 

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

De volgende door jou verstrekte persoonsgegevens worden door ons verwerkt: Voor- en achternaam, adres en woonplaats, geboortedatum, naam van de school en groep op school (indien van toepassing), e-mailadres en telefoonnummer.

 

Waarvoor gebruiken wij deze gegevens?

De gegevens worden door ons uitsluitend gebruikt voor de volgende doeleinden:

Om jou of jouw kind te kunnen plaatsen in een groep met klanten/leerlingen van dezelfde leeftijdsgroep en bij voorkeur afkomstig van dezelfde school.
- Om jou of jouw kind te kunnen bellen of e-mailen als dat nodig is om onze diensten te kunnen uitvoeren.
- Om jouw betaling voor de lessen te kunnen verwerken.
- Om jou of jouw kind een informatie- of nieuwsbrief te kunnen sturen of te kunnen informeren over aanpassingen in ons lesprogramma.
- Om te kunnen voldoen aan eventuele wettelijke verplichtingen richting overheidsinstellingen, zoals de Belastingdienst.

 

Waar leggen wij de persoonsgegevens vast?

Wij verwerken de persoonsgegevens in onze database, die ons is verstrekt door Momayoga. Dit online systeem is goed beveiligd. Met Momayoga hebben wij, in lijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming, een verwerkersovereenkomst afgesloten. 

 

Kun je ons vragen de door jou verstrekte gegevens in te zien of te verwijderen?

Je kunt ons te allen tijde een verzoek sturen om de door jouw verstrekte persoonsgegevens in te zien, dan wel deze te laten verwijderen uit onze administratie. Dit doe je door een mail te sturen naar info@nlmoves.com en daarin duidelijk aan te geven wat jouw wens is. Wij zullen jou dan snel berichten en jou bevestigen op welke wijze wij jouw verzoek hebben opgevolgd.

 

Hoe lang bewaren wij de door jou verstrekte persoonsgegevens?

Wij zijn verplicht financiele gegevens7 jaar te bewaren t.b.v. aangiften bij de Belastingdienst. Overige persoonsgegevens bewaren wij zolang jij deelneemt aan de lessen van NLmoves en daarna zolang jij ons niet verzoekt deze gegevens uit onze administratie te verwijderen. 

 

Hoe gaan wij om met beeldmateriaal?

Door jouw inschrijving stem je ook in met onze Algemene Voorwaarden. Daarin beschrijven wij onder andere, dat wij af en toe beeldmateriaal verzamelen van onze lessen t.b.v. onze website, onze social media en ons promotiemateriaal. Jij en/of jouw kind kan op een van deze beelden staan. Wij verstrekken dit beeldmateriaal niet aan derden. Als je bezaar hebt tegen het gebruik van het beeldmateriaal, waarop jij en/of jouw kind staat afgebeeld, vragen wij jou dit bij inschrijving aan ons te melden. In dat geval dragen wij er zorg voor dat er geen beelden van jou en/of jouw kind worden gemaakt. 

 

Utrecht, mei 2018.

www. NLmoves.com

info@NLmoves.com
Nlmoves algemene voorwaarden privacy