Algemene Voorwaarden

Akkoord

Door jouw inschrijving en/of keuze voor een van onze lessen ga jij of jouw wettelijke vertegenwoordigers akkoord met onze Algemene Voorwaarden. Er is sprake van een overeenkomst tussen jou en NLmoves.

 

Inschrijving

je bent ingeschreven, doordat je het inschrijfformulier hebt ingevuld en dit aan ons hebt gestuurd of persoonlijk ter hand hebt gesteld. Wij dragen dan zorg voor jouw verdere registratie in ons systeem. Ook ben je ingeschreven als je je via onze website hebt aangemeld. Dat geschiedt door registratie van jouw persoonsgegevens in het beveiligde gedeelte van onze website. 

 

Lessen

In principe boek je danslessen voor kinderen voor het gehele dansseizoen. Deze lessen lopen parallel aan een schooljaar van september tot en met juni, tenzij anders is aangegeven. Je hebt een seizoen lessen geboekt, doordat je dit op het inschrijfformulier hebt aangegeven of omdat je met jouw inschrijving op de website hebt gekozen voor lessen voor het gehele seizoen. Als je al eerder bent ingeschreven, kun je de serie lessen rechtstreeks op de website boeken. Als je wilt, kun je 1x een proefles meedoen. Dan betaal je eenmalig de prijs van euro 5,00. Daarna beslis je of je aan de lessen voor het gehele seizoen wilt gaan deelnemen. Soms bieden wij ook lesblokken van 10 lessen aan. Dit heet dans carousel, waarin je kennis kunt maken met verschillende stijlen van dans. Je boekt dan het gehele blok in 1 keer. 

 

Kosten

De kosten van danslessen voor kinderen bedragen euro 18,00 per maand voor een periode van 10 maanden, dus in totaal euro 180,00. Je kunt ook met U-pas betalen. Als je een proefles hebt meegedaan en besluit om deel te nemen aan de gehele serie lessen van het seizoen, dan worden de kosten van de eerste (proef)les in mindering gebracht op het lesgeld. De kosten voor de lessen zijn zonder btw. Op deze lessen behoeven wij geen btw af te dragen. Als het een lesblok van 10 lessen betreft, bedragen de kosten euro 50,00 voor kinderen en euro 80,00 voor volwassenen (incl. btw) of U-pas.

 

Betaling

Betaling van de lessen geschiedt in twee termijnen. De 1e termijn van euro 90,00 dient te worden voldaan voor de start van de 1e les in september. de 2e termijn betaling geschiedt voor de start van de 1e les in de maand februari. Als het gaat om een betaling van een lesblok van 10 lessen, dan dient het bedrag van euro 500,00 (kinderen) of euro 80,00 (volwassenen) voor de 1e les van het blok te worden voldaan. Betaling kan plaatsvinden op verschillende manieren. Als je een U-pas hebt, dan scannen wij jouw pas. Als je via PIN wilt betalen, dan kan dat op de locatie waar de les wordt gegeven. Als je geen PIN hebt, dan kun je eventueel ook contact betalen, maar dat hebben wij liever niet. In uitzonderlijke gevallen en na overleg met de operationeel directeur, is het mogelijk om per bank te betalen. Je ontvangt dan separaat het bankrekeningnummer van NLmoves.

 

Afwezigheid

Als je ziek bent en niet kunt deelnemen aan de les, dan verzoeken wij jou dit vooraf te melden door een e-mailtje te sturen naar info@nlmoves.com. Afwezigheid tijdens lessen, ongeacht de daarvoor geldende reden, geeft geen recht op vermindering of (gedeeltelijke) restitutie van het voor het seizoen betaalde lesgeld. Indien je echter door overmacht een les mist, kan in overleg met de docent een inhaalrregeling worden getroffen. 

 

Lesuitval

Mochten er door omstandigheden of overmacht, bijvoorbeeld door ziekte van een docent, lessen uitvallen, dan word je daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld. Wij zullen dan trachten de mogelijkheid te scheppen deze les op een ander moment in te halen. Als er meerdere lessen achter elkaar dreigen uit te vallen, zullen wij trachten passende vervanging van de docent te regelen. 

 

Opzegtermijn

Als je onverhoopt de lessen niet wilt blijven volgen, dan kun je opzeggen met een opzegtermijn van 1 maand. Dat betekent dat je voor de 1e van de maand een e-mail moet sturen naar info@nlmoves.com, waarin je aangeeft over een maand te willen stoppen. Over de daarop volgende maanden (of als het gaat om een lesblok, de daarop volgende lessen) betalen wij jou dan het lesgeld terug dat je voor die lessen hebt betaald. Dit bedrag maken wij over op een door jou aan te geven bankrekeningnummer. 

 

Aansprakelijkheid

NLmoves is niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel, blessures, schade of diefstal of verlies van goederen. Deelname aan de lessen gescheidt op eigen risico. Elke deelnemer of een van zijn/haar ouders of verzorgers, dient zelf in te schatten of deelname aan de lessen verantwoord is. Indien daar twijfel over bestaat, raden wij aan advies in te winnen bij een deskundige. NLmoves is niet verzekerd voor schade van een deelnemer. De deelnemer doet hierbij onvoorwaardelijk en onherroepelijk afstand van zijn/haar recht op schadevergoeding voor schade, die mogelijk is ontstaan door deelname aan een van onze lessen. 

 

Privacy

Wij vinden jouw privacy belangrijk. De privacy van jou als deelnemer aan onze lessen wordt door ons gewaarborgd. Wij zorgen voor vertrouwelijke behandeling van jouw persoonsgegevens. De gegevens worden uitsluitend gebruikt om onze overeenkomst goed uit te kunnen voeren. Jouw gegevens worden niet ter beschikking gesteld aan derden zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van jou als deelnemer. Wij verwijzen ook naar ons privacy statement, dat te vinden is elders op deze website.

 

Kledingvoorschriften

Elke deelnemer dient passend gekleed te zijn voor de les, waaraan hij/zij deelneemt. Voor danslessen is soepel zittende kleding, liefst danskleding, en zijn passende (dans)schoenen noodzakelijk. Voor de balletlessen is een roze balletpakje en een ballenmaillot noodzakelijk voor meisjes en een zwart balletbroekje en shirt voor jongens, naast goed passende balletschoentjes. 

 

Respect

Binnen NLmoves verwachten wij dat er op respectvolle wijze met elkaar wordt omgegaan. Dat geldt voor zowel deelnemers als docenten. Mocht een deelnemer bewijs hebben dat dit niet het geval is, verzoeken wij hem/haar dit aan de docent te melden of aan de operationeel directeur via een e-mail aan info@nlmoves.com.

 

Ouderbetrokkeheid

Om te voorkomend dat deelnemers aan onze lessen teveel worden afgeleid, is het in principe niet mogelijk de lessen bij te wonen. Wel bieden wij graag op bepaalde momenten aan ouders, verzorgers en familieleden de mogelijkheid naar de les te komen en de vorderingen van hun kind te aanschouwen. Dat kan aan het begin of einde zijn van een bepaalde les, of tijdens een speciaal daarvoor bestemde event. Meestal organiseren wij ook enkele optredens gedurende het dansseizoen.  Af te toe organiseren wij ook speciale ouderbijeenkomsten, meestal in de avond, waar wij samen met de ouders spreken over dans en hen laten kennismaken met het lesprogramma en de visie van NLmoves. De docent informeert jou en de ouders/verzorgers daarover vooraf.

 

Beeldmateriaal

Gedurende het jaar maken wij af en toe foto's van de deelnemers in de lessen. Dit beeldmateriaal gebruiken wij op een verantwoorde manier voor publicitaire doeleinden, zoals de website, social media, nieuwsbrief, flyers, etc. Door akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden, geef jij automatisch toestemming voor het gebruik van dit beeldmateriaal waar jij, jouw kind of familielid op staat. Mocht je hiertegen toch bezwaar hebben, neem dan contact met ons op via info@nlmoves.com.

 

Utrecht, augustus 2018.

www.NLmoves.com

info@Nlmoves.com

 
Nlmoves algemene voorwaarden privacy